Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Ametikohtade loetelu, mida täitvatel ametnikel on riikliku järelevalve teostamise ülesanne

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Peipsiääre Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.02.2020, 23

Ametikohtade loetelu, mida täitvatel ametnikel on riikliku järelevalve teostamise ülesanne

Vastu võetud 18.02.2020 nr 4

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2 ja Peipsiääre Vallavolikogu 20. juuni 2018 määruse nr 29 „Riikliku järelevalve ülesannete delegeerimine“ alusel.

§ 1.   Kinnitada alljärgnevad ametikohad, mida täitvatel ametnikel on järgmiste seaduste alusel riikliku järelevalve teostamise ülesanne:

  (1) alkoholiseaduse § 49 lg 4 alusel korrakaitseametnik.

  (2) ehitusseadustiku § 130 lg 1 ja lg 2 alusel:
  1) korrakaitseametnik;
  2) ehitusspetsialist.

  (3) jäätmeseaduse § 119 lg 1 ja lg 4 alusel:
  1) korrakaitseametnik;
  2) keskkonna- ja arendusspetsialist.

  (4) kalmistuseaduse § 12 lg 1 alusel:
  1) korrakaitseametnik;
  2) keskkonna- ja arendusspetsialist.

  (5) kaubandustegevuse seaduse § 21 lg 3 alusel korrakaitseametnik.

  (6) keskkonnajärelevalve seaduse § 3 lg 1 alusel:
  1) korrakaitseametnik;
  2) keskkonna- ja arendusspetsialist.

  (7) keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 621 lg 2 alusel:
  1) korrakaitseametnik;
  2) keskkonna- ja arendusspetsialist.

  (8) kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 531 lg 1 alusel:
  1) korrakaitseametnik;
  2) keskkonna- ja arendusspetsialist;
  3) ehitusspetsialist.

  (9) korrakaitseseaduse § 571 p 2 alusel korrakaitseametnik.

  (10) lastekaitseseaduse § 38 lg 1 alusel:
  1) korrakaitseametnik;
  2) lastekaitsespetsialist.

  (11) liiklusseaduse § 193 lg 1 alusel korrakaitseametnik.

  (12) looduskaitseseaduse § 702 lg 2 alusel:
  1) korrakaitseametnik;
  2) keskkonna- ja arendusspetsialist.

  (13) majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 65 lg 1 alusel korrakaitseametnik.

  (14) muinsuskaitseseaduse § 80 alusel:
  1) korrakaitseametnik;
  2) keskkonna- ja arendusspetsialist.

  (15) noorsootöö seaduse § 13 lg 1 alusel:
  1) korrakaitseametnik;
  2) haridus- ja noorsootööspetsialist;
  3) lastekaitsespetsialist.

  (16) pakendiseaduse § 26 lg 1 ja lg 3 alusel:
  1) korrakaitseametnik;
  2) keskkonna- ja arendusspetsialist.

  (17) reklaamiseaduse § 30 lg 2 p 4 alusel korrakaitseametnik.

  (18) tubakaseaduse § 32 p 3 alusel korrakaitseametnik.

  (19) turismiseaduse § 30 lg 2 p 4 alusel korrakaitseametnik.

  (20) väärismetalltoodete seaduse § 42 lg 2 p 2 alusel korrakaitseametnik.

  (21) ühistranspordiseaduse § 80 lg 1 ja lg 2 alusel korrakaitseametnik.

  (22) ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseaduse § 154 lg 1 alusel:
  1) korrakaitseametnik;
  2) keskkonna- ja arendusspetsialist.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Tunnistatakse kehtetuks Peipsiääre Vallavalitsuse 16.07.2018 määrus nr 8 „Ametikohtade loetelu, mida täitvatel ametnikel on riikliku järelevalve teostamise ülesanne“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Aleksandr Širokov
vallavanem

Marys Piller
andmekaitsespetsialist vallasekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json