Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Haljala valla 2020. aasta eelarve

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Haljala valla 2020. aasta eelarve - sisukord
  Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:24.02.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 21.02.2020, 24

  Haljala valla 2020. aasta eelarve

  Vastu võetud 18.02.2020 nr 72
  , rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2020.

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

  § 1.   Kinnitada Haljala valla 2020. aasta eelarve vastavalt lisale.

  § 2.     Lubada Vallavalitsusel:
    1) täpsustada eelarvet Haljala vallale ettenähtud riigieelarve eraldiste, lepingute alusel vallale eraldatud sihtotstarbeliste vahendite ja saadud annetuste jaotus valla ametiasutuse ja hallatavate asutuste lõikes pärast vastavate riigi õigusaktide vastuvõtmist, lepingute sõlmimist või annetuste laekumist;
    2) teha eelarveaasta jooksul muudatusi ametiasutuse struktuuris ja teenistujate koosseisus volikogu poolt kinnitatud teenistujate üldarvu ja tööjõukulude piires;
    3) teha muudatusi eelarve põhitegevuse kulude sisemises jaotuses ühe tegevusala piires;
    4) võtta 2020. aasta investeeringute ja põhivara soetuseks antava sihtfinantseerimise katteks laenu mahus kuni 1 457 000 eurot tähtajaga kuni 15 aastat;
    5) kui eelarveaasta jooksul koostatakse lisaeelarve (d), tuleb vallavalitsusel selles kavandada käesoleva paragrahvi punktis 1 nimetatud eelarve täpsustused.

  § 3.   Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2020.

  Vello Väinsalu
  Volikogu esimees

  Lisa 1 2020 eelarve tabel

  Lisa 2 2020 eelarve seletuskiri

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json