Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Tõrva valla 2020. aasta eelarve vastuvõtmine

Tõrva valla 2020. aasta eelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Tõrva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 21.02.2020, 25

Tõrva valla 2020. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 18.02.2020 nr 3

Määrus kehtestatakse tuginedes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 22 lõike 1 punktile 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse paragrahv 23 lõikele 2, Tõrva Vallavolikogu 19.06.2018 määruse nr 23 „Tõrva valla finantsjuhtimise kord“ paragrahvile 8 ning lähtudes vallavalitsuse poolt esitatud eelarve projektist.

§ 1.   Eelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Tõrva valla 2020. aasta eelarve vastavalt käesoleva määruse lisale nr 1 järgmiselt:
  1) põhitegevuse tulud summas 8 893 842 eurot;
  2) põhitegevuse kulud summas -8 470 414 eurot;
  3) investeerimistegevus summas -3 006 362 eurot;
  4) finantseerimistegevus summas 1 714 000 eurot;
  5) likviidsete varade muutus summas 876 242 eurot;
  6) nõuete ja kohustuse saldo muutus -7 490 eurot;
  7) põhitegevuse kulude ning investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse jaotus tegevusalade järgi summas 11 940 827 eurot.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2020.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Enn Mihailov
Volikogu esimees

Lisa 1 Tõrva vald 2020.a eelarve

/otsingu_soovitused.json