HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Kuldre Kooli arengukava aastateks 2020-2025

Väljaandja:Antsla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
Avaldamismärge:RT IV, 21.02.2020, 33

Kuldre Kooli arengukava aastateks 2020-2025

Vastu võetud 18.02.2020 nr 2

Määrus kehtestatakse põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lõike 1 ja lõike 3 alusel

§ 1.   Kuldre Kooli arengukava aastateks 2020-2025 kinnitamine

  Kinnitada Kuldre Kooli arengukava aastateks 2020 - 2025 vastavalt lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Merike Prätz
volikogu esimees

Lisa Kuldre Kooli arengukava aastateks 2020-2025

/otsingu_soovitused.json