Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kehtna valla 2020. aasta eelarve vastuvõtmine

Väljaandja:Kehtna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 21.02.2020, 34

Kehtna valla 2020. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 19.02.2020 nr 69

Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja § 38 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

§ 1.   Eelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Kehtna valla 2020. aasta eelarve (lisa 1).

§ 2.   Eelarve seletuskiri

  Kinnitada Kehtna valla 2020. aasta eelarve seletuskiri (lisa 2).

§ 3.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2020.

Peeter Kustmann
Volikogu esimees

Lisa 1 Kehtna valla 2020. aasta eelarve

Lisa 2 Kehtna valla 2020. aasta eelarve seletuskiri

/otsingu_soovitused.json