Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Antsla valla 2020. aasta eelarve vastuvõtmine

Antsla valla 2020. aasta eelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Antsla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 21.02.2020, 35

Antsla valla 2020. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 18.02.2020 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 ja Antsla Vallavolikogu 22.05.2018 määruse nr 15 "Antsla valla finantsjuhtimise kord" § 9 alusel.

§ 1.   Eelarve vastuvõtmine

  Vastu võtta Antsla valla 2020. aasta eelarve:
  1) põhitegevuse tulud 6 495 639 eurot (lisa 1);
  2) põhitegevuse kulud 5 979 362 eurot (lisa 2);
  3) investeerimistegevus 2 804 437 eurot (lisa 3);
  4) finantseerimistegevus 1 999 060 eurot (lisa 4);
  5) likviidsete varade muutus - 289 100 eurot;
  6) seletuskiri koos tulude ja kulude võrdlustabeliga (lisa 5).

§ 2.   Määruse rakendamine

  (1) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2020.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Merike Prätz
volikogu esimees

Lisa 1 Põhitegevuse tulude eelarve

Lisa 2 Põhitegevuse kulude eelarve

Lisa 3  Investeerimistegevuse eelarve

Lisa 4 Finantseerimistegevuse eelarve

Lisa 5-1 Eelarve seletuskiri

Lisa 5-2 Tulude võrdlustabel

Lisa 5-3 Kulude võrdlustabel

/otsingu_soovitused.json