Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Rae valla 2020. aasta esimene lisaeelarve

Rae valla 2020. aasta esimene lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Rae Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:24.02.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 21.02.2020, 37

  Rae valla 2020. aasta esimene lisaeelarve

  Vastu võetud 18.02.2020 nr 51

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26, Rae valla põhimääruse § 74 ning Rae Vallavalitsuse ettepaneku alusel.

  § 1.   Rae valla 2020. aasta esimese lisaeelarve kinnitamine

    (1) Suurendada tegevusala 102003 Sotsiaalkeskus 2020. aasta eelarve investeerimistegevuse kulusid 70 000 eurot.

    (2) Vähendada tegevusala 08103 Puhkepargid 2020. aasta eelarve investeerimistegevuse kulusid 70 000 eurot.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Tõnis Kõiv
  vallavolikogu esimees

  /otsingu_soovitused.json