Teksti suurus:

Sonda valla 2013. aasta eelarve vastuvõtmine

Sonda valla 2013. aasta eelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Sonda Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:24.03.2013
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2013
  Avaldamismärge:RT IV, 21.03.2013, 16

  Sonda valla 2013. aasta eelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 11.02.2013 nr 3

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 4, § 5 lõigete 2 ja 6 § 23 alusel.

  § 1.  Kinnitada Sonda valla 2013.aasta eelarve majandusliku sisu järgi vastavalt lisale.

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist. Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2013.a.

  Karmen Kõrts
  Volikogu esimees

  Lisa Lisa