Teksti suurus:

Rõuge valla eelarvest toetuste taotlemise ankeedi, lepingu ja aruande vormide muutmine

Väljaandja:Rõuge Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.03.2014
Avaldamismärge:RT IV, 21.03.2014, 2

Rõuge valla eelarvest toetuste taotlemise ankeedi, lepingu ja aruande vormide muutmine

Vastu võetud 12.03.2014 nr 1

Määrus kehtestatakse Rõuge Vallavolikogu 26.02.2014 määruse nr 3 „Rõuge valla eelarvest piirkonna kultuuriliseks tegevuseks rahaliste vahendite taotlemise kord“ § 2 lg 1, § 3 lg 1 ja § 4 lg 1 p 2, Rõuge Vallavolikogu 31.10.2007 määruse nr 22 „Rõuge valla eelarvest spordi toetuseks rahaliste vahendite taotlemise kord“ § 2 lg 1, § 3 lg 1 ja § 4 lg 1 p 2, Rõuge Vallavolikogu 20.12.2011 määruse nr 29 „Rõuge valla eelarvest eesti rahvakalendri tähtpäevade tähistamiseks rahaliste vahendite taotlemise kord“ § 2 lõike 1, § 3 lõike 1 ja § 4 lg 1 punkti 2 ja Rõuge Vallavolikogu 26. veebruari 2014 määruse nr 4 „Rõuge valla ettevõtlustoetuse määramise korra muutmine“ § 9 ja § 18 alusel.

§ 1.  Rõuge Vallavalitsuse 25.01.2008 määruses nr 4 „Rõuge valla eelarvest piirkonna kultuuriliseks tegevuseks rahaliste vahendite taotlemise ankeedi, lepingu ja aruande vormi kinnitamine” tehakse alljärgnevad muudatused:

 (1) § 1. Kinnitada Rõuge valla eelarvest piirkonna kultuuriliseks tegevuseks rahaliste vahendite taotlemise ankeet (Lisa 1).

 (2) § 2. Kinnitada Rõuge valla eelarvest piirkonna kultuuriliseks tegevuseks rahaliste vahendite kasutamise leping (Lisa 2).

 (3) § 3. Kinnitada Rõuge valla eelarvest piirkonna kultuuriliseks tegevuseks rahaliste vahendite kasutamise aruanne (Lisa 3).

§ 2.  Rõuge Vallavalitsuse 25.01.2008 määruse nr 5 „Rõuge valla eelarvest spordi toetuseks rahaliste vahendite taotlemise ankeedi, lepingu ja aruande vormi kinnitamine” tehakse alljärgnevad muudatused:

 (1) Kinnitada Rõuge valla eelarvest spordi toetamiseks rahaliste vahendite taotlemise ankeet (Lisa 1).

 (2) Kinnitada Rõuge valla eelarvest spordi toetuseks rahaliste vahendite kasutamise leping (Lisa 2).

 (3) Kinnitada Rõuge valla eelarvest spordi toetamiseks rahaliste vahendite kasutamise aruanne (Lisa 3).

§ 3.  Rõuge Vallavalitsuse 29.12.2011 määruse nr 6 „Rõuge valla eelarvest eesti rahvakalendri tähtpäevade tähistamiseks rahaliste vahendite taotlemise ankeedi, lepingu ja aruande vormi kinnitamine“ tehakse alljärgnevad muudatused:

 (1) § 1. Kinnitada Rõuge valla eelarvest eesti rahvakalendri tähtpäevade tähistamiseks rahaliste vahendite taotlemise ankeet (Lisa 1).

 (2) § 2. Kinnitada Rõuge valla eelarvest eesti rahvakalendri tähtpäevade tähistamiseks rahaliste vahendite kasutamise leping (Lisa 2).

 (3) § 3. Kinnitada Rõuge valla eelarvest eesti rahvakalendri tähtpäevade tähistamiseks rahaliste vahendite kasutamise aruanne (Lisa 3).

§ 4.  Rõuge Vallavalitsuse 25.01.2008 määruse nr 3 „ Ettevõtlustoetuse/koolitustoetuse taotlemise ankeedi, lepingu ja aruande vormi kinnitamine“ tehakse alljärgnevad muudatused:

 (1) Sõnastada Rõuge Vallavalitsuse 25.01.2008 määruse nr 3 pealkirjaks „ Ettevõtlustoetuse taotlemise ankeedi, lepingu ja aruande vormi kinnitamine“

 (2) § 1. Kinnitada ettevõtlustoetuse taotlemise ankeet (Lisa 1).

 (3) § 2. Kinnitada ettevõtlustoetuse kasutamise leping (Lisa 2).

 (4) § 3. Kinnitada ettevõtlustoetuse kasutamise aruanne (Lisa 3).

 (5) § 4. Tunnistada kehtetuks koolitustoetuse taotlemise ankeedi kinnitamine.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Olev Mõttus
Abivallavanem vallavanema ülesannetes

Mare Tiivoja
Vallasekretär

Lisa Ankeet-kultuur

Lisa Leping-kultuur

Lisa Aruanne-kultuur

Lisa Ankeet-sport

Lisa Leping-sport

Lisa Aruanne-sport

Lisa Ankeet-rahvakultuur

Lisa Leping-rahvakultuur

Lisa Aruanne-rahvakultuur

Lisa Ankeet-ettevõtlus

Lisa Leping-ettevõtlus

Lisa Aruanne-ettevõtlus