HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelse lasteasutuse muude kulude maksumuse kinnitamine

Koolieelse lasteasutuse muude kulude maksumuse kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Pöide Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.03.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT IV, 21.03.2015, 4

Koolieelse lasteasutuse muude kulude maksumuse kinnitamine

Vastu võetud 11.03.2015 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 7 ning Pöide vallavolikogu 25. veebruari 2015.a määruse nr 1 „Pöide valla 2015.a eelarve kinnitamine“ alusel

§ 1.  Kinnitada Tornimäe Lasteaias majanduskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu maksumuseks ühe lapse kohta 2015. aastal 2642.28 eurot, ühes kuus 220.19 eurot.

§ 2.  Rakendussätted

 (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist

 (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2015.a.

Andres Hanso
Vallavanem

Maire Käärid
Vallasekretär