ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Veevarustuse ja reovee ühiskanalisatsiooni ärajuhtimise teenuste hindade kehtestamine

Veevarustuse ja reovee ühiskanalisatsiooni ärajuhtimise teenuste hindade kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Sõmeru Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.03.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.03.2015, 5

Veevarustuse ja reovee ühiskanalisatsiooni ärajuhtimise teenuste hindade kehtestamine

Vastu võetud 16.03.2015 nr 1

Määrus kehtestatakse OÜ Kunda Vesi 10.03.2015 esitatud taotluse, Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 14 lg 2, § 141 lg 1 ja § 142 lg 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse veevarustuse ja reovee ärajuhtimise hinnad OÜ Kunda Vesi teeninduspiirkondade ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniteenuse tarbijatele.

§ 2.  Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad

 (1) Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hind moodustub: abonenttasust, tasust võetud vee eest (eurot/m3) ja tasust reovee ärajuhtimise eest (eurot/m3).

 (2) Kehtestada veevarustuse ja reovee ärajuhtimise hinnad koos käibemaksuga :

PiirkondAbonenttasuTasu võetud vee eestTasu ärajuhitud reovee eest
Vaeküla 0 1,08 1,26;
Ubja küla 0 1,08 1,26;
Kohala küla 0 1,08 1,26.

 (3) Hinnad kehtestatakse alates 2015. aasta 1. maist ja avalikustatakse vallakantseleis vähemalt 30 päeva enne hinna kehtimahakkamist.

§ 3.  Hinna muutmise teate avaldamine

  Vee-ettevõtja avalikustab hinna muutmise teate üldiseks teadmiseks ajalehtedes Sõmeru Sõnumid ja Virumaa Teataja.

§ 4.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Peep Vassiljev
Vallavanem

Helja Roosi
Vallasekretär