HaridusHuviharidus

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Väljapoole Nõo valda makstava huvitegevuse maksimaalse osalustasu suuruse kinnitamine 2015. aastaks

Väljapoole Nõo valda makstava huvitegevuse maksimaalse osalustasu suuruse kinnitamine 2015. aastaks - sisukord
Väljaandja:Nõo Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.03.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT IV, 21.03.2015, 6

Väljapoole Nõo valda makstava huvitegevuse maksimaalse osalustasu suuruse kinnitamine 2015. aastaks

Vastu võetud 25.02.2015 nr 2

Määrus kehtestatakse Nõo Vallavolikogu 29.05.2014 määruse nr 12 ”Noorte huvitegevuse rahastamine väljapoole Nõo valda” § 4 lõike 1 alusel.

§ 1.  Maksimaalne osalustasu 2015. aastal

 (1) Kinnitada väljapoole Nõo valda makstava huvitegevuse maksimaalse osalustasu suuruseks 2015. aastal ükssada (100) eurot ühe huvitegevuses osaleja kohta.

 (2) Sellest:
 1) 50 eurot tasutakse vastava lepingu alusel 2014/2015 õppeaasta II poolaasta eest;
 2) 50 eurot tasutakse vastava lepingu alusel 2015/2016 õppeaasta I poolaasta eest.

 (3) Lepingud sõlmitakse 31. jaanuariks 2015 ja 30. septembriks 2015 teenusepakkujate poolt esitatud nimekirjade alusel.

Rain Sangernebo
Vallavanem

Aira Laul
Vallasekretär