Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Ajutise liikluspiirangu kehtestamine Tabivere valla avalikel teedel

Ajutise liikluspiirangu kehtestamine Tabivere valla avalikel teedel - sisukord
Väljaandja:Tabivere Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.03.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.05.2015
Avaldamismärge:RT IV, 21.03.2015, 8

Ajutise liikluspiirangu kehtestamine Tabivere valla avalikel teedel

Vastu võetud 09.03.2015 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, liiklusseaduse § 12 lõike 1, teeseaduse § 10 lõike 4, § 25 lõike 3, § 31 lõike 2 ja § 37 lõike 2 alusel.

§ 1.   Liikluspiirangu kehtestamine

  (1) Tabivere valla haldusterritooriumil asuvates avalikult kasutatavatel kohalikel teedel kehtestatakse alates 16. märtsist 2015 kuni 15. maini 2015 liikluspiirang mootorsõidukitele, mille registrimass on üle 8 tonni va operatiiv- ja püsilepingulised veod teenuste osutamisel elanikkonnale. Vastavad liiklusmärgid paigaldatakse alljärgnevatele teedele:
  1) Vana-Narva maantee nr 7730002 (lisa 1);
  2) Mihkli-Ado tee nr 7730055 (lisa 2);
  3) Allika tee nr 7730326 (lisa 3);
  4) Piiri tee nr 7730327 (lisa 4);
  5) Puiestiku tee nr 7730003 (lisa 5);
  6) Põdra tee nr 7730278 (lisa 6).

  (2) Määruse eesmärk on Tabivere valla avalikult kasutatavate kohalike teede ja teerajatiste kahjustamise vältimine, mis on tingitud tee pinnase sulamisest, mille tagajärjel on teekonstruktsioon nõrgenenud.

  (3) Liikluspiiranguga teedel on lubatud üle 8-tonnise massipiiranguga mootorsõiduki liiklus ainult Tabivere Vallavalitsuse poolt välja antud loa alusel.

  (4) Eriloa taotleja esitab vallavalitsusele taotluse ja garantiikirja, millega kohustub taastama tema poolt tekitatud teekatte kahjustused.

  (5) Teade liikluse piiramise kohta avaldatakse Tabivere valla kodulehel www.tabivere.ee.

§ 2.   Tee kasutamise nõuete rikkumine

  Määrusega kehtestatud liikluspiirangu eiramisest tulenevad kahjud hüvitab kahju tekitaja.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tarmo Raudsepp
vallavanem

Endla Suvi
vallasekretär

Lisa Vana-Narva maantee nr 7730002

Lisa Mihkli-Ado tee nr 7730055

Lisa Allika tee nr 7730326

Lisa Piiri tee nr 7730327

Lisa Puiestiku tee nr 7730003

Lisa Põdra tee nr 7730278

/otsingu_soovitused.json