Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Märjamaa valla jäätmekava 2015-2020

Märjamaa valla jäätmekava 2015-2020 - sisukord
  Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:24.03.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.10.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 21.03.2015, 9

  Märjamaa valla jäätmekava 2015-2020

  Vastu võetud 17.03.2015 nr 30

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 364 ja jäätmeseaduse § 59 lg 1 alusel.

  § 1.  Võetakse vastu Märjamaa valla jäätmekava aastateks 2015-2020 (jäätmekava lisatud).

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Urmas Kristal
  Volikogu esimees

  Lisa Märjamaa valla jäätmekava 2015-2020