Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Narva-Jõesuu linna 2015. aasta eelarve alaeelarvete kulude kinnitamine majandusliku sisu järgi vastavalt raamatupidamise klassifikaatorile

Narva-Jõesuu linna 2015. aasta eelarve alaeelarvete kulude kinnitamine majandusliku sisu järgi vastavalt raamatupidamise klassifikaatorile - sisukord
  Väljaandja:Narva-Jõesuu Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:24.03.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
  Avaldamismärge:RT IV, 21.03.2015, 10

  Narva-Jõesuu linna 2015. aasta eelarve alaeelarvete kulude kinnitamine majandusliku sisu järgi vastavalt raamatupidamise klassifikaatorile

  Vastu võetud 11.03.2015 nr 3

  Määrus kehtestatakse Narva-Jõesuu Linnavolikogu 25.02.2015 määruse nr 46 “Narva-Jõesuu linna 2015. aasta eelarve kinnitamine” § 2 alusel

  § 1.  Kinnitada Narva-Jõesuu linna 2015. aasta eelarve alaeelarvete kulud majandusliku sisu järgi raamatupidamise klassifikaatori alusel vastavalt lisale.

  § 2.  Määrus rakendatakse 1. jaanuarist 2015 aasta.

  § 3.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Iraida Tšubenko
  linnapea

  Marina Sorgus
  linnasekretär

  Lisa Narva-Jõesuu linna 2015. aasta eelarve alaeelarvete kulud