Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kihnu valla 2015. aasta eelarve kinnitamine

Väljaandja:Kihnu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.03.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT IV, 21.03.2015, 12

Kihnu valla 2015. aasta eelarve kinnitamine

Vastu võetud 17.03.2015 nr 6

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel

§ 1.  Kihnu valla 2015. aasta eelarve kinnitamine

  Kinnitada Kihnu valla 2015. aasta eelarve vastavalt lisale alljärgnevalt:
 1) põhitegevuse tulud kogumahus 832 631 eurot (kaheksasada kolmkümmend kaks tuhat kuussada kolmkümmend üks eurot);
 2) põhitegevuse kulud kogumahus 818 660 eurot (kaheksasada kaheksateist tuhat kuussada kuuskümmend eurot);
 3) põhitegevuse tulem kogumahus 13 971eurot (kolmteist tuhat üheksasada seitsekümmend üks eurot);
 4) investeerimistegevuse tulud kogumahus 426 769 eurot nelisada kakskümmend kuus tuhat seitsesada kuuskümmend üheksa eurot);
 5) investeerimistegevuse kulud kogumahus 539 359 eurot (viissada kolmkümmend üheksa tuhat kolmsada viiskümmend üheksa eurot);
 6) eelarve tulem kogumahus -98 619 eurot (miinus üheksakümmend kaheksa tuhat kuussada üheksateist eurot);
 7) finantstegevuse tulud kogumahus 88 471 eurot (kaheksakümmend kaheksa tuhat nelisada seitsekümmend üks eurot);
 8) finantstegevuse kulud kogumahus 80 000 eurot (kaheksakümmend tuhat eurot);
 9) likviidsete varade muutus kogumahus -90 148 eurot (miinus üheksakümmend tuhat ükssada nelikümmend kaheksa eurot);
 10) likviidsete varade jääk kogumahus 55 536 eurot (viiskümmend viis tuhat viissada kolmkümmend kuus eurot).

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist ja seda rakendatakse 01. jaanuarist 2015.

Paal Põlluste
volikogu esimees

Lisa Kihnu valla 2015. aasta eelarve

Lisa Kihnu valla 2015. aasta eelarve seletuskiri