Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Eelarvestrateegia kinnitamine

Eelarvestrateegia kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Kihnu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.03.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.10.2015
Avaldamismärge:RT IV, 21.03.2015, 13

Eelarvestrateegia kinnitamine

Vastu võetud 17.03.2015 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ja § 37² lõike 7 ning kohaliku omavalitsuse üksuse fnantsjuhtimise seaduse § 20 alusel.

§ 1.  Eelarvetrateegia

  Kihnu valla eelarvestrateegia aastateks 2015- 2020 kinnitatakse vastavalt lisale.

§ 2.  Rakendussäte

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist ja seda rakendatakse 01. jaanuarist 2015.

Paal Põlluste
volikogu esimees

Lisa Kihnu valla eelarvestrateegia 2015-2020