Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kõlleste valla 2015. aasta eelarve

Kõlleste valla 2015. aasta eelarve - sisukord
  Väljaandja:Kõlleste Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:24.03.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
  Avaldamismärge:RT IV, 21.03.2015, 18

  Kõlleste valla 2015. aasta eelarve

  Vastu võetud 06.03.2015 nr 1

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lg 2 alusel.

  § 1.  Võtta vastu Kõlleste valla 2015.aasta eelarve (lisatud).

  § 2.  Määrust rakendatakse alates 01.jaanuarist 2015.a.

  Valev Krebes
  Volikogu esimees

  Lisa Kõlleste valla 2015.aasta eelarve