ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse määramisel eluasemekulude arvestamise alused

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2018
Avaldamismärge:RT IV, 21.03.2018, 14

Toimetulekutoetuse määramisel eluasemekulude arvestamise alused

Vastu võetud 21.05.2015 nr 53
RT IV, 27.05.2015, 23
jõustumine 01.06.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.10.2015RT IV, 21.10.2015, 1424.10.2015, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.10.2015
21.01.2016RT IV, 27.01.2016, 330.01.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.01.2016
18.02.2016RT IV, 25.02.2016, 1628.02.2016
24.03.2016RT IV, 31.03.2016, 3603.04.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.03.2016
15.03.2018RT IV, 21.03.2018, 324.03.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.03.2018

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 alusel.
[RT IV, 25.02.2016, 16 - jõust. 28.02.2016]

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev määrusega kehtestatakse toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärad Jõhvi vallas.

  (2) Eluruumi alalised kulud kompenseeritakse isikutele, kelle elukoht on rahvatikuregistri andmetel Jõhvi vald.

§ 2.   Toimetulekutoetuse arvestamise alused

  (1) Eluruumi alaliste kulude arvestamise aluseks on perekonna kasutuses olev eluruum Vabariigi Valitsuse kinnitatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normi ulatuses, milleks on 18 m² perekonnaliikme kohta ja täiendavalt 15 m² perekonna kohta. Kui eluruumi tubade arv võrdub seal alaliselt elavate elanike arvuga ja korteri üldpind on eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normist suurem, võetakse aluseks eluruumi üldpind. Eluruumis üksinda elavatele pensionäridele võib toimetulekutoetuse määramisel arvestada normpinnaks kuni 51 m².
[RT IV, 27.01.2016, 3 - jõust. 30.01.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.01.2016]

  (2) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse normpinna ulatuses arvesse järgmised alalise eluruumiga seotud alalised kulud, mida tõendab toetuse taotleja esitatud maksekorraldus või kviitung ja arve:
  1) üür;
  2) korterelamu haldamise kulu, sh remondiga seotud kulu;
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse;
  4) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus;
  5) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus;
  6) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus;
  7) majapidamisgaasi maksumus;
  8) elektrienergia tarbimisega seotud kulu;
  9) maamaksukulud;
  10) hoonekindlustuse kulu;
  11) olmejäätmete veotasu.

§ 3.   Alalise eluruumi alaliste kulude piirmäärad Jõhvi vallas

  (1) Üür (üürilepingu alusel kehtestatud tasu) kompenseeritakse eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normi ulatuses, võttes aluseks vastavad kehtestatud tariifid, kuid mitte üle 4 euro korteriomandi m² kohta kuus.
[RT IV, 27.01.2016, 3 - jõust. 30.01.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.01.2016]

  (2) Korterelamu haldamise kulu, sh remondiga seotud kulu kompenseeritakse eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normi ulatuses, võttes aluseks vastavad kehtestatud tariifid, kuid mitte üle 5 euro korteriomandi m² kohta kuus.
[RT IV, 27.01.2016, 3 - jõust. 30.01.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.01.2016]

  (3) Korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kompenseeritakse eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normi ulatuses, võttes aluseks tegelikud kulud, kuid mitte üle 2.50 euro korteriomandi m² kohta.
[RT IV, 27.01.2016, 3 - jõust. 30.01.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.01.2016]

  (4) Kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kompenseeritakse kuni 5 eurot korteriomandi m² kohta kuus.
[RT IV, 31.03.2016, 36 - jõust. 03.04.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.03.2016]

  (5) Gaasi- ja/või elektriküttega majades ja eluruumides kompenseeritakse soojusenergia maksumus kütteperioodil (antud maja kütteks tarbitava soojusenergia eraldamise periood) kuni 5 eurot korteriomandi m² kohta kuus.

  (6) Ahiküttega majades kompenseeritakse küttekulude maksumus kütteperioodil kuni 500 eurot aastas, vastavalt esitatud kuludokumentidele.
[RT IV, 21.03.2018, 3 - jõust. 24.03.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.03.2018]

  (7) Soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kompenseeritakse kuni 30 eurot perekonnaliikme kohta kuus.
[RT IV, 21.10.2015, 14 - jõust. 24.10.2015, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.10.2015]

  (8) Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus kompenseeritakse igakuiselt kuni 23 eurot perekonnaliikme kohta. Kompenseerimisel võetakse arvesse ka abonenttasu ja vee jaotusteenuse maksumus.

  (9) Tarbitud majapidamisgaasi kulud kompenseeritakse normpinna ulatuses, võttes aluseks AS Eesti Gaas ja taotleja või korteriühistu (ühisuse) vahel sõlmitud lepingu, igakuiselt kuni 23 eurot pereliikme kohta.

  (10) Elektrienergia kulud kompenseeritakse vastavalt tegelikule tarbimisele igakuiselt kuni 30 eurot pereliikme kohta.
[RT IV, 21.03.2018, 3 - jõust. 24.03.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.03.2018]

  (11) Maamaksukulud kompenseeritakse kolmekordse elamualuse pinna ulatuses kuni 0,13 eurot ühe m² kohta kuus.

  (12) Hoonekindlustuse kulud, mis on arvestatud kasutatavale eluruumile, kompenseeritakse kuni 0,13 eurot korteriomandi m² kohta kuus.

  (13) Tegelik olmejäätmete veotasu (sh konteinerite rent) kompenseeritakse kuni 5 eurot pereliikme kohta kuus.
[RT IV, 21.03.2018, 3 - jõust. 24.03.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.03.2018]

§ 4.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määrus jõustub 1. juunil 2015.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json