Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Saku valla 2018. aasta eelarve vastuvõtmine

Saku valla 2018. aasta eelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Saku Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:24.03.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 21.03.2018, 20

  Saku valla 2018. aasta eelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 15.03.2018 nr 5

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 alusel.

  § 1.  Võtta vastu Saku valla 2018. aasta eelarve (lisatud).

  § 2.  Määrust rakendatakse arvates 1. jaanuarist 2018.

  § 3.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Tiit Vahenõmm
  Vallavolikogu esimees

  Lisa Saku valla 2018. aasta eelarve