Linna ja valla valitsemineArengukava koostamise menetlus

Teksti suurus:

Arengustrateegia Tartu 2030 uue redaktsiooni kinnitamine

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.04.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2030
Avaldamismärge:RT IV, 21.04.2015, 11

Arengustrateegia Tartu 2030 uue redaktsiooni kinnitamine

Vastu võetud 16.04.2015 nr 64

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7 ja Tartu Linnavolikogu 19. aprilli 2012. a määruse nr 65 "Tartu linna arengudokumentide koostamise kord" § 7 lg 4 alusel.

§ 1.   Avaliku väljapaneku ajal esitatud ettepanekute osas seisukoha võtmine

  Avalikul väljapanekul arengustrateegiale Tartu 2030 esitatud ettepanekute osas võetakse seisukohad vastavalt lisale 1.

§ 2.   Arengustrateegia redaktsiooni kinnitamine

  Arengustrateegia Tartu 2030 redaktsioon kinnitatakse vastavalt lisale 2.

Vladimir Šokman
Esimees

Lisa 1 Arengustrateegiale Tartu 2030 avaliku väljapaneku ajal laekunud ettepanekud

Lisa 2 Arengustrateegia Tartu 2030

/otsingu_soovitused.json