Teksti suurus:

Tartu Linnavolikogu 11. aprilli 2013. a määruse nr 91 "Korteriühistule rattaparkla ja jäätmemaja ehitamise või süvakogumismahuti paigaldamise toetuse andmise kord" muutmine

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.04.2016
Avaldamismärge:RT IV, 21.04.2016, 20

Tartu Linnavolikogu 11. aprilli 2013. a määruse nr 91 "Korteriühistule rattaparkla ja jäätmemaja ehitamise või süvakogumismahuti paigaldamise toetuse andmise kord" muutmine

Vastu võetud 14.04.2016 nr 108

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Tartu Linnavolikogu 11. aprilli 2013. a määruses nr 91 "Korteriühistule rattaparkla ja jäätmemaja ehitamise või süvakogumismahuti paigaldamise toetuse andmise kord" tehakse järgmised muudatused:

 
  1) paragrahvi 5 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(2) Toetuse suurus jäätmemaja ehitamisel vähemalt korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliikide (segaolmejäätmed, paber ja kartong, biojäätmed) mahutite jaoks või süvakogumismahutite paigaldamisel vähemalt kahe korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigi (segaolmejäätmed, paber ja kartong) jaoks on kuni 75% kogumaksumusest. Toetuse ülemmääraks on 4000 eurot.";
  2) paragrahvi 5 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;
  3) paragrahvi 12 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

Vladimir Šokman
esimees

/otsingu_soovitused.json