Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Saue valla kohalikel bussiliinidel sõidusoodustuse saamise kord

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.04.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.07.2018
Avaldamismärge:RT IV, 21.04.2017, 18

Saue valla kohalikel bussiliinidel sõidusoodustuse saamise kord

Vastu võetud 27.11.2014 nr 20
RT IV, 02.12.2014, 48
jõustumine 05.01.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.03.2017RT IV, 21.04.2017, 624.04.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja ühistranspordiseaduse § 31 lõike 2 punkti 4, § 35 lõike 1, § 36 lõigete 1, 2, 3, 4 ja 5 alusel.
[RT IV, 21.04.2017, 6 - jõust. 24.04.2017]

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Saue valla kohalikel bussiliinidel sõidusoodustuse saamise tingimuse ja kord.

§ 2.  Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) Saue valla kohalik bussiliin on Saue Vallavalitsuse tellimusel töötav ühistranspordiliin mida rahastatakse täielikult Saue valla eelarvest (bussiliinid mille number sisaldab S või Ä tähist);
 2) ühissõiduki kaart on elektrooniline kontaktivaba isikustatud või isikustamata andmekandja sõiduõiguse tõendamiseks Harju Maakonna avalikel liinidel;
 3) Saue valla elanik on isik, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on olnud vähemalt 1 kalendrikuu Saue vald.

§ 3.  Sõidusoodustuse õigus ja sõidusoodustuse õigust tõendavad dokumendid

 (1) Saue valla kohalikel bussiliinidel on tasuta sõidu õigus Saue valla elanikul valideeritud isikustatud ühissõiduki kaardi alusel koos isikut tõendava dokumendiga.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tasuta sõidu õiguse saamiseks on Saue valla elanikul kohustus igal ühissõidukisse sisenemisel sõit isikustatud ühissõiduki kaardiga valideerida. Tasuta sõidu õigus vaideeritud isikustatud ühissõiduki kaardiga kehtib ainult koos isikut tõendava dokumendiga.

 (3) Isiku rahvastikuregistrijärgset elukohta kontrollitakse üks kord kuus. Kui isik registreerib end aadressil, mis ei asu Saue vallas, muutub sõidusoodustus kehtetuks.

§ 4.  Määruse rakendamine

  Määrus jõustub 5. jaanuaril 2015.