Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Urvaste valla 2017. aasta eelarve kinnitamine

Urvaste valla 2017. aasta eelarve kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Urvaste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.04.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 21.04.2017, 26

Urvaste valla 2017. aasta eelarve kinnitamine

Vastu võetud 27.02.2017 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõigete 2 ja 4 ning Urvaste Vallavolikogu 21.12.2012 määruse nr 14 „Urvaste valla põhimäärus“ § 64 ja 66 alusel.

§ 1.   Urvaste valla 2017. aasta eelarve

  Kinnitada Urvaste valla 2017. aasta eelarve vastavalt lisale järgmiselt:
  1) põhitegevuse tulud - 1361 271 eurot
  2) põhitegevuse kulud - 1525 983 eurot
  3) investeerimistegevus - 177 137 eurot
  4) finantseerimistegevus - 26 160 eurot
  5) likviidsete varade muutus - 368 009 eurot

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2017.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Margus Klaar
volikogu esimees

Lisa Urvaste valla eelarve 2017

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json