Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Rae valla 2018. aasta esimene lisaeelarve

Rae valla 2018. aasta esimene lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Rae Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:24.04.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 21.04.2018, 27

  Rae valla 2018. aasta esimene lisaeelarve

  Vastu võetud 17.04.2018 nr 8

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26, Rae valla põhimääruse § 74 ning Rae Vallavalitsuse ettepaneku alusel

  § 1.  Rae valla 2018. aasta esimese lisaeelarve kinnitamine

   (1) Suurendada 2018. aasta eelarve põhitegevuse tulusid 621 829 eurot.

   (2) Suurendada 2018. aasta eelarve põhitegevuse kulusid 548 891 eurot.

   (3) Suurendada 2018. aasta eelarve investeerimistegevuse tulusid 100 000 eurot.

   (4) Suurendada 2018. aasta eelarve investeerimistegevuse kulusid 100 000 eurot.

   (5) Likviidsete varade muutus 72 938 eurot.

   (6) Punktides 1–5 loetletud eelarve muudatuste detailne sisu on esitatud käesoleva määruse lisas 1.

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Agu Laius
  Rae Vallavolikogu aseesimees

  Lisa Lisa 1

  /otsingu_soovitused.json