Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Kergliiklustee nime leviala muutmine Nõmme linnaosas ja Haabersti linnaosas ning kergliiklustee nime kehtetuks tunnistamine ja määramine Nõmme linnaosas

Kergliiklustee nime leviala muutmine Nõmme linnaosas ja Haabersti linnaosas ning kergliiklustee nime kehtetuks tunnistamine ja määramine Nõmme linnaosas - sisukord
  Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:24.05.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 21.05.2014, 1

  Kergliiklustee nime leviala muutmine Nõmme linnaosas ja Haabersti linnaosas ning kergliiklustee nime kehtetuks tunnistamine ja määramine Nõmme linnaosas

  Vastu võetud 14.05.2014 nr 39

  Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 3 lg 7 p-de 1, 2 ja 3, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 7 lg 2 p-de 1 ja 3 ja lg-te 5 ja 6, § 13 lg 1 ja lg 2 p 1 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra“ p-de 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel ja tulenevalt Nõmme kodanikeühenduste taotlusest.

  § 1.   Muuta Tallinna Linnavalitsuse 13. oktoobri 2010 määrusega nr 76 „Tänavanime määramine Nõmme linnaosas ja Haabersti linnaosas" osaliselt Nõmme linnaosas Hiiu asumis ja Vana-Mustamäe asumis ning osaliselt Haabersti linnaosas Mäeküla asumis ja Astangu asumis kulgeva Harkumetsa tee leviala (lisa 1).

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 10. veebruari 2010 määrus nr 12 „Tänavanime määramine Nõmme linnaosas" ja sellega Nõmme linnaosas Hiiu asumis määratud Hiiumetsa tee nimi.

  § 3.   Määrata Nõmme linnaosas Rahumäe asumis, Nõmme asumis, Hiiu asumis ja Vana-Mustamäe asumis kulgeva kergliiklustee nimeks Kitsarööpa tee (lisa 2).

  § 4.   Nõmme Linnaosa Valitsusel tagada Hiiumetsa tee ja Harkumetsa tee siltide eemaldamine ja uute tänavasiltide paigaldamine 30. juuniks 2014.

  Edgar Savisaar
  Linnapea

  Toomas Sepp
  Linnasekretär

  Lisad 1 - 2  Harkumetsa tee skeem ja Kitsarööpa tee skeem

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json