Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Kernu valla rahvaraamatukogude põhimääruste ja kasutamise eeskirja kinnitamine

Väljaandja:Kernu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.05.2014, 29

Kernu valla rahvaraamatukogude põhimääruste ja kasutamise eeskirja kinnitamine

Vastu võetud 17.04.2003 nr 11
jõustumine 01.05.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.06.200301.05.2003
12.02.200901.03.2009

Võttes aluseks rahvaraamatukogu seaduse (RT I 1998, 103, 1696; 2000. 92, 597) paragrahvi 6 lõike 1 ja paragrahvi 16 ning Kernu valla põhimääruse (KO 2002, 16, 381) punkti 11.1.34, Kernu Vallavolikogu
m ä ä r a b.

1. Nimetada Kernu Külaraamatukogu Kernu vallaraamatukoguks ja kinnitada Kernu vallaraamatukogu põhimäärus (lisa 1).
[muudetud Kernu Vallavolikogu 26.06.2003 määrusega nr 14, jõust 01.05.2003]
2. Nimetada Laitse Külaraamatukogu Laitse raamatukoguks ja kinnitada Laitse raamatukogu põhimäärus (lisa 2).
[muudetud Kernu Vallavolikogu 26.06.2003 määrusega nr 14, jõust 01.05.2003]
3. Nimetada Ruila Külaraamatukogu Ruila raamatukoguks ja kinnitada Ruila raamatukogu põhimäärus (lisa 3).
[muudetud Kernu Vallavolikogu 26.06.2003 määrusega nr 14, jõust 01.05.2003]
4. Kinnitada Kernu valla rahvaraamatukogude kasutamise eeskiri (lisa 4).
5. [Käesolevast tekstist välja jäetud]
6. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]
7. [Käesolevast tekstist välja jäetud]
8. Avalikustada määrus Riigi Teataja elektroonilises andmekogus.
9. Määrus jõustub 1. mail 2003. a.

Lisa 1 Kernu vallaraamatukogu põhimäärus

Lisa 2 Laitse raamatukogu põhimäärus

Lisa 3 Ruila raamatukogu põhimäärus

Lisa 4 Kernu valla rahvaraamatukogude kasutamise eeskiri