Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Haapsalu Sotsiaalmaja arengukava aastateks 2010-2015 kinnitamine

Haapsalu Sotsiaalmaja arengukava aastateks 2010-2015 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Haapsalu Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:23.05.2010
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
  Avaldamismärge:RT IV, 21.05.2014, 40

  Haapsalu Sotsiaalmaja arengukava aastateks 2010-2015 kinnitamine

  Vastu võetud 19.05.2010 nr 5
  jõustumine 23.05.2010

  Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2, § 30 lg 1 p 3, Haapsalu põhimääruse § 35 lg 1 p 3 ning haldusmenetluse seadusest Haapsalu Linnavalitsus määrab

  § 1.   Kinnitada Haapsalu Sotsiaalmaja arengukava (lisatud).

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Haapsalu Linnavalitsuse 05.10.2004 määrus nr 7 „Haapsalu Sotsiaalmaja arengukava kinnitamine“.

  § 3.   Määrus teha teatavaks Haapsalu Sotsiaalmajale (Kastani 7, 90508 Haapsalu), sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhatajale (Eve Lemmsalu).

  § 4.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

  Urmas Sukles
  Linnapea

  Erko Kalev
  Linnasekretär

  Lisa Haapsalu Sotsiaalmaja arengukava aastail 2010 - 2015

  /otsingu_soovitused.json