SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

„Isikliku abistaja teenuse osutamise kord Haapsalu linnas“ kehtestamine

„Isikliku abistaja teenuse osutamise kord Haapsalu linnas“ kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Haapsalu Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:18.05.2008
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.08.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 21.05.2014, 41

  „Isikliku abistaja teenuse osutamise kord Haapsalu linnas“ kehtestamine

  Vastu võetud 14.05.2008 nr 8
  jõustumine 18.05.2008

  Juhindudes sotsiaalhoolekande seaduse §-dest 8, 9, 26, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja 2, § 30 lg 1 p 3, Haapsalu põhimääruse § 35 lg 1 p 2, Haapsalu Linnavolikogu 29.10.2004 määrusest nr 41 “Sotsiaalteenuste võimaldamise üldise korra kehtestamine” ning haldusmenetluse seadusest Haapsalu Linnavalitsus määrab

  § 1.   Kehtestada „ Isikliku abistaja teenuse kord Haapsalu linnas“ (lisatud).

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

  § 3.   Määrus avalikustada väljapanekuga linnavalitsuse fuajees.

  Ingrid Danilov
  Linnapea

  Erko Kalev
  Linnasekretär

  Lisa Isikliku abistaja teenus Haapsalu linnas

  /otsingu_soovitused.json