ElamumajandusEluruumid

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Haapsalu linnale kuuluvate eluruumide üürimäärade kinnitamine

Haapsalu linnale kuuluvate eluruumide üürimäärade kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Haapsalu Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 21.05.2014, 43

  Haapsalu linnale kuuluvate eluruumide üürimäärade kinnitamine

  Vastu võetud 09.04.2008 nr 5
  jõustumine 13.04.2008

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  16.12.201001.01.2011

  Arvestades üldist elamute halduse ja remondi hinnatõusu ning juhindudes võlaõigusseaduse § 271, § 299 lg 1 p 1 ja lg 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2, § 30 lg 1 p 3, § 30, § 31, Haapsalu põhimääruse § 35 lg 1 p 2, § 63, ja haldusmenetluse seadusest Haapsalu Linnavalitsus

  § 1.   Kinnitada alates 01. juuli 2008 Haapsalu linnale kuuluvate eluruumide üürimääraks keskküttega eluruumidele 0,58 eurot eluruumi ühe ruutmeetri kohta ja ahjuküttega eluruumidele 0,38 eurot eluruumi ühe ruutmeetri kohta.

  [ - jõust. 01.01.2011]

  § 2.   Täiendavalt tasuda üürnikul iga kuuliselt hoone haldamiseks tehtud järgmised kõrvalkulud:

    (1) Valitsemiskulud vastavalt valitseja poolt kinnitatud hinnakirjale.

    (2) Elamu põhikonstruktsioonide ja tehnosüsteemide remondifondi kogum vastavalt elamule kehtestatud määrale.

    (3) Prügivedu vastavalt tegelikult saadud teenustele.

    (4) Majavalduse, kinnistu ja kinnistuga piirneva kõnnitee koristamine vastavalt tegelikult saadud teenustele.

    (5) Ühiskondlik elekter, soojus ja vesi vastavalt tegelikult saadud teenustele.

  § 3.   Üürnikul tasuda tarbitud vee- ja kanalisatsiooni ning elektrienergia kulud vastavalt arvestitele ning küttekulud vastavalt valitseja poolt tehtud arvestustele.

  § 4.   Vabastada paragrahvis 1 nimetatud üürimäära tasumisest Haapsalu Linnavolikogu poolt sotsiaalkorteriks tunnistatud eluruumide üürnikud.

  § 5.   Linnakeskkonna osakonnal tagada määruse kirjalikult teatavakstegemine linnale kuuluvate eluruumide üürnikele hiljemalt 01. mai 2008.

  § 6.   [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  § 7.   Määrus teha teatavaks õiguskantslerile (Kohtu 8, 15193 Tallinn), Haapsalu Linnamajanduse AS-le (Lihula mnt 3, 90507 Haapsalu) määruse koopia saatmisega posti teel.

  § 8.   Määrus avalikustada väljapanekuga linnavalitsuse fuajees.

  § 9.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

  /otsingu_soovitused.json