Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Haapsalu linna haldusterritooriumil avaliku korra, heakorra-, koerte ja kasside pidamise, kaevamistööde eeskirja kinnitamine

Haapsalu linna haldusterritooriumil avaliku korra, heakorra-, koerte ja kasside pidamise, kaevamistööde eeskirja kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Haapsalu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:04.03.2010
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2014
  Avaldamismärge:RT IV, 21.05.2014, 44

  Haapsalu linna haldusterritooriumil avaliku korra, heakorra-, koerte ja kasside pidamise, kaevamistööde eeskirja kinnitamine

  Vastu võetud 28.02.2003 nr 7
  jõustumine 06.03.2003

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  25.09.200901.11.2009
  26.02.201004.03.2010

  Juhindudes karistusseadustikust, karistusseadustiku rakendamise seadusest, karistusseadustikuga seonduvate seaduste muutmise ja täiendamise seadusest, väärteomenetluse seadustikust, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1 ja 2, § 22 lg 1 p 36 märkega 1, märkega 2, märkega 3 ja p 37, § 23 ja Haapsalu põhimääruse § 82, Haapsalu Linnavavolikogu määrab:

  § 1.   Kinnitada Haapsalu linna haldusterritooriumil järgmised eeskirjad:

    (1) Haapsalu linna avaliku korra eeskiri (lisa 1);

    (2) Haapsalu linna heakorraeeskiri (lisa 2);

    (3)
  [Kehtetu - jõust. 01.11.2009]

    (4)
  [Kehtetu - jõust. 04.03.2010]

  § 2.   [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  § 3.   [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  § 4.   Määrus avalikustada väljapanekuga volikogu kantseleis.

  § 5.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

  § 6.   Määrus saata Riigikantseleile avaldamiseks.

  Lisa Haapsalu linna avaliku korra eeskiri

  Lisa Haapsalu linna heakorraeeskiri

  /otsingu_soovitused.json