Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Järvakandi Avatud Noortekeskuse töötajate koosseisu kehtestamine

Järvakandi Avatud Noortekeskuse töötajate koosseisu kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Järvakandi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.05.2015, 3

Järvakandi Avatud Noortekeskuse töötajate koosseisu kehtestamine

Vastu võetud 13.05.2015 nr 4
jõustumine 01.06.2015

Määrus kehtestatakse Järvakandi Vallavolikogu 30.03.2011 määruse nr 3 „Järvakandi Avatud Noortekeskuse põhimäärus“ ning haldusmenetluse seaduse paragrahvide 64 ja 70 alusel.

§ 1.  Järvakandi Avatud Noortekeskuse töötajate koosseis

  Kehtestada alates 1.06.2015 Järvakandi Avatud Noortekeskuse koosseis:
direktor 1,0
noorsootöötaja 1,0
olmetöötaja 0,5.

§ 2.  Kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada alates 1.06.2015 kehtetuks Järvakandi Vallavalitsuse 07.09.2011 määrus nr 11 „Järvakandi Avatud Noortekeskuse töötajate koosseisu ja töötasude kehtestamine“.

Mart Järvik
Vallavanem

Selma Ustav
Vallasekretär