Teksti suurus:

Saku Vallavalitsuse 29.01.2019 määruse nr 1 „Saku Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise alused“ lisa 1 muutmine

Väljaandja:Saku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.05.2019
Avaldamismärge:RT IV, 21.05.2019, 6

Saku Vallavalitsuse 29.01.2019 määruse nr 1 „Saku Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise alused“ lisa 1 muutmine

Vastu võetud 14.05.2019 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 alusel.

§ 1.   Saku Vallavalitsuse 29. jaanuari 2019 määruses nr 1 „Saku Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise alused“ tehakse järgmine muudatus:

 
  1) Määruse lisa 1 „Saku Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasugrupid ja töötasumäära vahemikud“ kehtestatakse uues redaktsioonis (lisatud).

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Marti Rehemaa
Vallavanem

Siiri Raagmets
Vallasekretär

Lisa Saku Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise alused

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json