Teksti suurus:

Haapsalu linna eelarvestrateegia aastateks 2021−2024 muutmine

Väljaandja:Haapsalu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.05.2021
Avaldamismärge:RT IV, 21.05.2021, 4

Haapsalu linna eelarvestrateegia aastateks 2021−2024 muutmine

Vastu võetud 14.05.2021 nr 86

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37², kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lg 1 ning Haapsalu linna finantsjuhtimise kord § 3 lg 5 alusel.

§ 1.   Muuta 30. oktoober 2020.a määrusega nr 75 kinnitatud Haapsalu linna eelarvestrateegiat aastateks 2021-2024 ja kehtestada uues redaktsioonis vastavalt lisale.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Jaanus Karilaid
Volikogu esimees

Lisa HAASALU LINNA EELARVESTRATEEGIA 2021-2021

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json