Teksti suurus:

Viimsi Vallavolikogu 13.05.2008 määruse nr 10 „Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad ja Püünsi Kooli lasteaia lapsevanema poolt tasutava lasteaiatasu määrad ja tasumise kord“ muutmine

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.05.2022
Avaldamismärge:RT IV, 21.05.2022, 3

Viimsi Vallavolikogu 13.05.2008 määruse nr 10 „Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad ja Püünsi Kooli lasteaia lapsevanema poolt tasutava lasteaiatasu määrad ja tasumise kord“ muutmine

Vastu võetud 10.05.2022 nr 8

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 4 alusel.

§ 1.   Viimsi Vallavolikogu 13.05.2008 määruse nr 10 "Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad ja Püünsi Kooli lasteaia lapsevanema poolt tasutava lasteaiatasu määrad ja tasumise kord" tehakse järgmised muudatused:

  (1) paragrahvi 4 lõiget 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(6) Vabastada munitsipaallasteasutustes, Viimsi valla hankelepinguga, valla toetuslepinguga eralasteaedades, valla vabatahtliku toetusega eralasteaedades või lapsehoidudes käivate Ukrainast sõja eest põgenenud ja Eestis ajutise kaitse saanud laste vanemad toiduraha ja lapsevanema tasutava lasteaiatasu maksmisest perioodil 24. veebruar 2022 kuni 31. detsember 2022, tingimusel, et lapse andmed on kantud UA märkega Eesti Hariduse Infosüsteemi või andmed on edastatud vallavalitsuse poolt otse Haridus – ja Teadusministeeriumile.“

  (2) paragrahvi 4 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Määruse § 4 lõiget 6 rakendatakse tagasiulatuvalt alates 24. veebruarist 2022.

§ 3.   Määruse jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Lauri Hussar
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json