Teksti suurus:

Viimsi Vallavolikogu 31.05.2016 määruse nr 19 „Viimsi Muusikakooli ja Viimsi Kunstikooli õppetasud“ muutmine

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.05.2022
Avaldamismärge:RT IV, 21.05.2022, 5

Viimsi Vallavolikogu 31.05.2016 määruse nr 19 „Viimsi Muusikakooli ja Viimsi Kunstikooli õppetasud“ muutmine

Vastu võetud 10.05.2022 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning § 23 lõike 1 ja haldusmenetluse seaduse § 92 lõike 4 alusel.

§ 1.   Viimsi Vallavolikogu 31.05.2016 määruses nr 19 "Viimsi Muusikakooli ja Viimsi Kunstikooli õppetasud" tehakse järgmine muudatus:

  määrusesse lisatakse § 35 ning sõnastatakse järgnevalt:
§ 35. Võimaldada 100% soodustust perioodil 24.02.2022 – 31.12.2022 UA tähisega Eesti Hariduse Infosüsteemi kantud Ukraina sõja eest põgenenud ja Eestis ajutise kaitse saanud õpilastele määruse § 1 punktides 1–5 ja 7 ning § 2 sätestatud õppetasudest.“

§ 2.   Määruse § 35 rakendatakse tagasiulatuvalt alates 24.02.2022.

§ 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lauri Hussar
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json