Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Koigi valla arengukava 2007–2017, arenguvisioon 2030

Koigi valla arengukava 2007–2017, arenguvisioon 2030 - sisukord
Väljaandja:Koigi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.06.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.05.2014
Avaldamismärge:RT IV, 21.06.2013, 13

Koigi valla arengukava 2007–2017, arenguvisioon 2030
[ - jõust. 17.05.2010]

Vastu võetud 13.09.2007 nr 15
jõustumine 17.09.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.09.200830.09.2008
10.09.200930.09.2009
13.05.201017.05.2010
09.09.201015.09.2010
12.05.201120.05.2011
14.06.201218.06.2012
13.06.2013RT IV, 21.06.2013, 124.06.2013

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse˝ § 22 lõike 1 punkti 7, § 37 ja Koigi valla põhimääruse § 40 alusel

§ 1.  Võtta vastu Koigi valla arengukava 2007 – 2017 (lisatud). Viia dokumenti "Koigi valla arengukava aastateks 2007-2017, arenguvisioon 2030" sisse muudatused vastavalt lisadele 1 ja 2.

[RT IV, 21.06.2013, 1 - jõust. 24.06.2013]

§ 2.  Rakendussätted

 (1) Avalikustada arengukava muudatused Koigi valla veebilehel ja Koigi valla raamatukogudes.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale avaldamist Riigi Teatajas.

 (3) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa 1 Koigi valla arengukava 2007-2017, arenguvisioon 2030
[RT IV, 21.06.2013, 1 - jõust. 24.06.2013]

Lisa 2 Arengukava tegevuskava
[RT IV, 21.06.2013, 1 - jõust. 24.06.2013]