HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolilõuna kulude katmise kord

Väljaandja:Paikuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.02.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 21.06.2013, 17

Koolilõuna kulude katmise kord

Vastu võetud 20.02.2006 nr 11

Määrus kehtestatakse “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” 321. paragrahvi 1. ja 4. lõike alusel, lähtudes ka “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” 6. paragrahvi 3. lõike 1. punktist, “Eesti Vabariigi haridusseaduse” 7. paragrahvi 2. lõike 8. punktist ning Vabariigi Valitsuse 9. veebruari 2006 määrusest nr 43 “”2006. aasta riigieelarve seaduses” kohaliku omavalitsuse üksustele jooksvateks kuludeks tasandusfondi määratud eraldiste jaotamise tingimused, kord ja jaotus”.

§ 1.  Koolilõuna kulude katmise kord

 (1) Riigieelarves koolilõunateks määratud eraldiste arvel toitlustatakse kõik Paikuse valla koolides õppivad 1.–9. klassi õpilased.

 (2) Vahendite ülejäägi korral on lubatud nimetatud vahendeid kasutada koolisööklate ülalpidamiskulude katteks, samuti toitlustamiseks lastelaagrites ja õpilasüritustel.

§ 2.  Rakendussätted

 (1) Paikuse Vallavolikogu 21. veebruari 2005 määrus nr 7 “Koolilõuna kulude katmise kord” tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrus jõustub 24. veebruaril 2006 ja seda rakendatakse 01. jaanuarist 2006.

Mait Talvoja
Volikogu esimees