Teksti suurus:

Vaivara valla 2014. aasta I lisaeelarve

Väljaandja:Vaivara Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.06.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT IV, 21.06.2014, 29

Vaivara valla 2014. aasta I lisaeelarve

Vastu võetud 18.06.2014 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 alusel.

§ 1.   Tulud ja kulud

  Võtta vastu valla 2014. aasta lisaeelarve vastavalt määruse lisale:
  1) põhitegevuse tulud summas 13 385 eurot;
  2) põhitegevuse kulud summas 10 413 eurot;
  3) investeerimistegevus summas 1 338 eurot;
  4) likviidsete varade muutus summas 4 310 eurot.

§ 2.   Sihtfinantseerimine

  Eraldada valla 2014. aasta eelarvest toetus sihtfinantseerimise korras:
  1) Väheneda Vaivara Sinimägede SA-le muuseumi tegevusetoetus summas 10 742 eurot;
  2) Ida-Virumaa Omavalitsuseliit MTÜ-le keskkonnafondi sihtfinantseerimiseks 4 000 eurot;
  3) Ida-Viru Ettevõtluskeskus SA-le koostöölepingu finantseerimiseks 2 045 eurot.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Veikko Luhalaid
volikogu esimees

Lisa Lisa

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json