Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Läänemaa omavalitsuste ühtse jäätmekava 2016-2020 vastuvõtmine

Läänemaa omavalitsuste ühtse jäätmekava 2016-2020 vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Ridala Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:11.07.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 21.06.2016, 14

  Läänemaa omavalitsuste ühtse jäätmekava 2016-2020 vastuvõtmine

  Vastu võetud 14.06.2016 nr 58

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 364 ning jäätmeseaduse § 59 alusel.

  § 1.  Võtta vastu Läänemaa omavalitsuste ühtne jäätmekava 2016-2020 vastavalt lisale.

  § 2.   Jäätmekava jõustub selle vastuvõtmisest kõigi koostööd tegevate kohaliku omavalitsuse üksuste volikogude poolt.

  Olev Peetris
  Vallavolikogu esimees

  Lisa Läänemaa omavalitsuste ühtne jäätmekava 2016-2020