Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Rõngu valla jäätmekava 2016-2020

Rõngu valla jäätmekava 2016-2020 - sisukord
  Väljaandja:Rõngu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 21.06.2016, 17

  Rõngu valla jäätmekava 2016-2020

  Vastu võetud 16.06.2016 nr 5

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 364 ja jäätmeseaduse § 59 lõike 1 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Rõngu valla jäätmekava 2016 – 2020 vastavalt lisale.

  § 2.  Määrus jõustub 1. juulil 2016. a.

  Sulev Kuus
  volikogu esimees

  Lisa Jäätmekava 2016-2020