Teksti suurus:

Võru Linnavolikogu 9. märtsi 2016 määruse nr 14 "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord" muutmine

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2017
Avaldamismärge:RT IV, 21.06.2017, 1

Võru Linnavolikogu 9. märtsi 2016 määruse nr 14 "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord" muutmine

Vastu võetud 14.06.2017 nr 7
jõustumine 01.08.2017

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 22 lg 1 p 5 ja "Sotsiaalhoolekande seadus" § 14 lg 2 alusel.

§ 1.   Võru Linnavolikogu 9. märtsi 2016 määruse nr 14 "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord" muutmine

  (1) Võru Linnavolikogu 9. märtsi 2016 määruses nr 14 "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord" (RT IV, 19.04.2017, 8) tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:
"9) puudega lapse hooldusteenus.";
  2) lisatakse paragrahv 231 järgmises sõnastuses:
"§ 231 Puudega lapse hooldusteenus

  (2) Puudega lapse hooldusteenuse toetust määratakse sügava puudega lapse vanemale, hoolduspere vanemale või eestkostjale lapsele osutatava hooldusteenuse kompenseerimiseks. Toetust saab määrata kuni 12 kuuks kuid mitte pikemaks ajaks kui kalendriaasta lõpuni. Toetust makstakse otse teenuse osutajale.

  (3) Toetuse taotlemisel esitatakse taotlus ja dokumendid, millega on tõendatud hooldusteenuse osutamise vajadus, koos selle maksumusega.

  (4) Toetuse määramisel on valitsusel õigus peatada käesoleva määruse paragrahvis 15 nimetatud puudega lapse hooldamiseks makstava toetuse maksmine või vähendada selle määra hooldusteenuse toetuse maksmise perioodil."

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2017. aasta 1. augustil.

Andres Visnapuu
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json