Linna ja valla valitsemineValimised

Teksti suurus:

Valimisjaoskondade moodustamine

Väljaandja:Helme Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.06.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.01.2019
Avaldamismärge:RT IV, 21.06.2017, 14

Valimisjaoskondade moodustamine

Vastu võetud 14.06.2017 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 11 lõike 3 ja § 22 lõike 2 ning § 47 lõike 2 alusel.

§ 1.  Valimisjaoskondade arv ja piirid

  Tõrva valla volikogu valimisteks moodustatakse Tõrva linna, Helme valla, Hummuli valla, Põdrala valla ja Puka valla poolt Helme vallale üleantava Soontaga küla haldusterritooriumil 1 valimisringkonnas 5 valimisjaoskonda, mille piirid esitatakse määruse lisas.

§ 2.  Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad

  Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad on järgmised:
 1) valimisjaoskond nr 1 - Valga tn 1, Tõrva linn, Valga maakond;
 2) valimisjaoskond nr 2 - Kesk tn 8, Linna küla, Helme vald, Valga maakond;
 3) valimisjaoskond nr 3 - Kooli, Ala küla, Helme vald, Valga maakond;
 4) valimisjaoskond nr 4 - Soe tee 4, Hummuli alevik, Hummuli vald, Valga maakond;
 5) valimisjaoskond nr 5 - Riidaja mõis/1, Riidaja küla, Põdrala vald, Valga maakond.

§ 3.  Eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda

 (1) Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldavad eelhääletamist:
 1) valimisjaoskond nr 1;
 2) valimisjaoskond nr 2;
 3) valimisjaoskond nr 4;
 4) valimisjaoskond nr 5.

 (2) Eelhääletamise päevadel korraldab lisaks eelhääletamisele ainult valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses hääletamist:
 1) valimisjaoskond nr 1;
 2) valimisjaoskond nr 2;
 3) valimisjaoskond nr 4.

§ 4.  Valimisjaoskonnad kohaliku omavalitsuse täpsusega rahvastikuregistris registreeritud valijatele

  Valimisjaoskonnad, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud kohaliku omavalitsuse täpsusega, on:
 1) valimisjaoskond nr 1 aadressil Valga tn 1, Tõrva linn, Valga maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Tõrva linn;
 2) valimisjaoskond nr 2 aadressil Kesk tn 8, Linna küla, Helme vald, Valga maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Helme vald;
 3) valimisjaoskond nr 4 aadressil Soe tee 4, Hummuli alevik, Hummuli vald, Valga maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Hummuli vald;
 4) valimisjaoskond nr 5 aadressil Riidaja mõis/1, Riidaja küla, Põdrala vald, Valga maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Põdrala vald.

§ 5.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Helme Vallavalitsuse 13.06.2013. aasta määrus nr 2 „Valimisjaoskondade moodustamine." tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tarmo Tamm
Vallavanem

Tiina Õunpuu
Vallasekretär

Lisa Kaart