Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Hiiu valla 2017. aasta lisaeelarve

Väljaandja:Hiiu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.06.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 21.06.2017, 34

Hiiu valla 2017. aasta lisaeelarve

Vastu võetud 15.06.2017 nr 86

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 ning Kõrgessaare Vallavolikogu 18. oktoober 2013 määruse nr 80 ja Kärdla Linnavolikogu 17. oktoober 2013 määruse nr 58 „Hiiu valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord“ § 7 alusel.

§ 1.   Hiiu valla 2017. aasta lisaeelarve kinnitamine

  Kinnitada Hiiu valla 2017.aasta lisaeelarve:
  1) koondeelarve vastavalt lisale 1;
  2) eelarve meetmete lõikes vastavalt lisale 2.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avalikustamist.

Jüri Ojasoo
vallavolikogu esimees

Lisa Lisa 1 Koondeelarve

Lisa Lisa 2 Eelarve meetmete lõikes

/otsingu_soovitused.json