Linna ja valla valitsemineValimised

Teksti suurus:

Valimisjaoskondade moodustamine

Väljaandja:Saue Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.06.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.06.2017, 40

Valimisjaoskondade moodustamine

Vastu võetud 13.06.2017 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 11 lõike 3 ja § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.  Valimisjaoskondade arv ja piirid

  Saue valla volikogu valimisteks moodustatakse Saue valla, Saue linna, Kernu valla ja Nissi valla haldusterritooriumil 1 valimisringkonnas 10 valimisjaoskonda, mille piirid esitatakse määruse lisas.

§ 2.  Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad

  Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad on järgmised:
 1) valimisjaoskond nr 1 - Jõe tee 2, Hüüru küla, Saue vald, Harju maakond;
 2) valimisjaoskond nr 2 - Veskitammi tn 8, Laagri alevik, Saue vald, Harju maakond;
 3) valimisjaoskond nr 3 - Tuleviku tn 3, Laagri alevik, Saue vald, Harju maakond;
 4) valimisjaoskond nr 4 - valimispäeval Nurmesalu tn 9, Saue linn, Harju maakond; eelhääletamise päevadel Kütise tn 4, Saue linn, Harju maakond;
 5) valimisjaoskond nr 5 - Kasesalu tn 16, Ääsmäe küla, Saue vald, Harju maakond;
 6) valimisjaoskond nr 6 - Riisipere tee 6, Haiba küla, Kernu vald, Harju maakond;
 7) valimisjaoskond nr 7 - Ruila kool, Ruila küla, Kernu vald, Harju maakond;
 8) valimisjaoskond nr 8 - Seltsimaja, Kaasiku küla, Kernu vald, Harju maakond;
 9) valimisjaoskond nr 9 - Nissi tee 53c, Riisipere alevik, Nissi vald, Harju maakond;
 10) valimisjaoskond nr 10 - Lehetu tee 12, Turba alevik, Nissi vald, Harju maakond.

§ 3.  Eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda

  Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldavad eelhääletamist:
 1) valimisjaoskond nr 2;
 2) valimisjaoskond nr 4;
 3) valimisjaoskond nr 6;
 4) valimisjaoskond nr 9.

§ 4.  Valimisjaoskonnad kohaliku omavalitsuse täpsusega rahvastikuregistris registreeritud valijatele

  Valimisjaoskonnad, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud kohaliku omavalitsuse täpsusega, on:
 1) valimisjaoskond nr 2 aadressil Veskitammi tn 8, Laagri alevik, Saue vald, Harju maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Saue vald;
 2) valimisjaoskond nr 4 aadressil Nurmesalu tn 9, Saue linn, Harju maakond; Kütise tn 4, Saue linn, Harju maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Saue linn;
 3) valimisjaoskond nr 6 aadressil Riisipere tee 6, Haiba küla, Kernu vald, Harju maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Kernu vald;
 4) valimisjaoskond nr 9 aadressil Nissi tee 53c, Riisipere alevik, Nissi vald, Harju maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Nissi vald.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kalle Pungas
abivallavanem vallavanema ülesannetes

Marju Põllu
vallasekretär

Lisa Lisa 1