Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Viimsi valla 2019. aasta lisaeelarve

Viimsi valla 2019. aasta lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:24.06.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 21.06.2019, 6

  Viimsi valla 2019. aasta lisaeelarve

  Vastu võetud 18.06.2019 nr 7

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 ja 3 ning Viimsi valla põhimääruse § 113 lõigete 1, 3 ja 4 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Viimsi valla 2019. aasta lisaeelarve vastavalt Lisale 1.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist Riigi Teatajas.

  Taavi Kotka
  volikogu esimees

  Lisa 1 Viimsi valla 2019.aasta lisaeelarve

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json