Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Põhja-Pärnumaa valla 2019. aasta I lisaeelarve

Põhja-Pärnumaa valla 2019. aasta I lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:24.06.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 21.06.2019, 11

  Põhja-Pärnumaa valla 2019. aasta I lisaeelarve

  Vastu võetud 19.06.2019 nr 10

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 ning Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 14.12.2017 määruse nr 1 „Põhja-Pärnumaa valla põhimäärus“ § 119 lõike 1 ja lõike 3 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Põhja-Pärnumaa valla 2019. aasta I lisaeelarve vastavalt käesoleva määruse Lisale 1.

  § 2.   Lisaeelarvele lisatakse seletuskiri, mis on eelarve lahutamatu lisa (Lisa nr 2).

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Ülle Vapper
  Volikogu eismees

  Lisa 1 Põhja-Pärnumaa valla 2019. aasta I lisaeelarve

  Lisa 2 Seletuskiri

  /otsingu_soovitused.json