ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine Väike-Maarja vallas

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.06.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.06.2022, 11

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine Väike-Maarja vallas

Vastu võetud 16.06.2022 nr 7

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks Väike-Maarja vallas.

  (2) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse:
  1) Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm, mis on 18 m2 üldpinda iga perekonna liikme ja lisaks 15 m2 perekonna kohta;
  2) üksinda elava pensionäri eluruumi normpinnaks on kuni 51 m2;
  3) eluruumi üldpind, kui tubade arv on võrdne selles eluruumis alaliselt elavate inimeste arvuga.

§ 2.   Eluruumi alaliste kulude piirmäärad

  (1) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud järgmiste piirmäärade ulatuses:
  1) üür kuni 10 eurot eluruumi normpinna 1 m2 kohta;
  2) eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakse kuni 10 eurot eluruumi normpinna 1 m2 kohta;
  3) korterelamu haldamise kulu, sh remondiga seotud kulu kuni 5,50 eurot eluruumi normpinna 1 m2 kohta;
  4) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 5,50 eurot eluruumi normpinna 1 m2 kohta;
  5) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus:
tsentraalse soojusvarustusega eluruumides kuni 7 eurot eluruumi köetava normpinna 1 m2 kohta kuus (ajavahemikus 1. oktoober kuni 30. aprill);
kütuse (puit, brikett, kivisüsi, gaas jne) maksumus individuaalmajades ja tsentraalkütteta eluruumides, kus on olemas ahi, väikekatel, või pliit soojamüüriga, kuni 7 eurot eluruumi köetava normpinna 1 m2 kohta kuus (ajavahemikus 1. oktoober kuni 30. aprill);
elektrikütte maksumus kuni 7 eurot eluruumi köetava normpinna 1 m2 kohta kuus (ajavahemikus 1. oktoober kuni 30. aprill).
  6) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus kuni 15 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 10 eurot iga järgneva pereliikme kohta;
  7) elektrienergia tarbimisega seotud kulu kuni 50 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 20 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  8) tarbitud majapidamisgaasi maksumus kuni 40 eurot ühe perekonna kohta kuus. Balloonigaasi kasutamisel kompenseeritakse 1-2 elaniku kohta kuni 2 ballooni (ühe ballooni netokaal kuni 17 kg) aastas ning 3 ja enama elaniku kohta kuni 4 ballooni (ühe ballooni netokaal kuni 17 kg) aastas. Balloonigaasi kasutamisel kompenseeritakse kulu vastavalt kehtestatud piirmäärale, vajadusel ka kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel kuludokumendil näidatud summani;
  9) maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind, kuni 0,15 eurot 1 m2 kohta kuus;
  10) hoonekindlustuse kulu kuni 0,50 eurot 1 m2 kohta kuus;
  11) olmejäätmete veotasu kuni 7 eurot ühe elaniku kohta kuus.

  (2) Eluruumi alaliste kulude arvestamine toimub teenuse osutaja või kauba müüja poolt väljastatud arvete ja maksekviitungite alusel.

  (3) Eluruumi alaliste kulude tasumisel varem tekkinud võlgnevust ei arvestata toimetulekutoetuse määramisel jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluruumi alaliste kulude hulka ja see ei kuulu katmisele toimetulekutoetuse vahenditest.

  (4) Eluasemelaenu tagasimakse koosneb laenu põhiosast, intressist ja kohustuslikust varakindlustusmaksest.

  (5) Eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakse arvestamist toimetulekutoetuse määramisel on vaja lisada järgmised dokumendid:
  1) eluaseme soetamiseks laenu võtmist ja kohustusliku eluasemekindlustuse lepingu sõlmimist;
  2) laenu kasutamist eluaseme soetamiseks, kui see ei selgu käesoleva lõike punktis 1 nimetatud dokumendist;
  3) maksepuhkuse kasutamist või maksepuhkuse andmisest keeldumist;
  4) makseraskuste ennetamiseks sõlmitud vabatahtliku kindlustuse olemasolu ning kas see katab täies ulatuses eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakset.

  (6) Eluasemekulusid võetaks toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse selle eluaseme korral, kus toimetulekutoetuse taotleja alaliselt elab ja mis asub kohaliku omavalitsuse üksuse haldusterritooriumil, kust toetust taotletakse.

§ 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavolikogu 16.12.2021 määrus nr 2 „Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine Väike-Maarja vallas“.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Hans Kruusamägi
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json