Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksumäära kehtestamine

Maamaksumäära kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.06.2023, 4

Maamaksumäära kehtestamine

Vastu võetud 08.06.2023 nr 51

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja maamaksuseaduse § 5 lõike 1 alusel.

§ 1.   Maamaksumäär

  Kehtestada Lääneranna vallas järgmised maamaksumäärad:
  1) elamumaa ja maatulundusmaa õuemaa kõlvikule 0,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas;
  2) käesoleva paragrahvi punktis 1 nimetamata maatulundusmaale 0,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas;
  3) käesoleva paragrahvi punktides 1 ja 2 nimetamata sihtotstarbega maale 1,0 protsenti maa maksustamishinnast aastas.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Tunnistatakse kehtetuks Lääneranna Vallavolikogu 23.11.2018 määrus nr 6 „Lääneranna valla maamaksumäärad“.

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuarist 2024.

Armand Reinmaa
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json