HaridusHuviharidus

HaridusKool

Teksti suurus:

Viljandi linna huvikoolide õppetasude kinnitamine

Viljandi linna huvikoolide õppetasude kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Viljandi Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:24.07.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.08.2015
  Avaldamismärge:RT IV, 21.07.2015, 3

  Viljandi linna huvikoolide õppetasude kinnitamine

  Vastu võetud 13.07.2015 nr 16

  Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 3 ja huvikooliseaduse § 21 lõike 3 alusel ja huvikoolide direktorite ettepanekute alusel:

  § 1.  Kinnitada alates 01.09.2015 Viljandi linna huvikoolides tegutsevate ringide, stuudiote ja rühmade õpilaste ühe kuu õppetasu järgnevalt:

   (1) Viljandi Huvikool
   1) Eve stuudio 15 eurot;
   2) IDEE stuudio 10 eurot;
   3) Kitarriring 15 eurot;
   4) Kunsti- ja keraamikaring 10 eurot;
   5) Laevamudelism 10 eurot;
   6) Lauluring 10 eurot;
   7) Loodusring 10 eurot;
   8) Materjalide töötlemise ja mehhatroonika ring 15 eurot;
   9) Mototehnika ring 15 eurot;
   10) Muusikastuudio TUJU 10 eurot;
   11) Rahvatantsuring 10 eurot;
   12) S-Stuudio 15 eurot;
   13) Tantsu eelkool 10 eurot;
   14) Teatriklass 10 eurot.

   (2) Viljandi Kunstikool
   1) Algõpe 10 eurot;
   2) Kunstiring 10 eurot;
   3) Põhiõpe 17 eurot;
   4) Lisa-aasta 17 eurot;
   5) Vaba-ateljee õpilasele 17 eurot;
   6) Vaba-ateljee täiskasvanule 19 eurot;
   7) Vabakuulaja 1-4 tundi nädalas 10 eurot;
   8) Valikained 5-9 tundi nädalas 17 eurot.

   (3) Viljandi Muusikakool
   1) Eelaste koos pilliõppega 29 eurot;
   2) Eelastme rühmategevus 15 eurot;
   3) Põhiõpe 22 eurot;
   4) Põhiõpe koos lisapilliga 29 eurot;
   5) Süvaõpe 29 eurot.

   (4) Viljandi Spordikool
   1) Kõik osakonnad   15 eurot;
   2) lasteaia spordiringid   10 eurot.
  29.07.2015 16:15
  Veaparandus. Lisatud puudunud lõike 4 tekst koos alapunktidega 1 ja 2 Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 ja Viljandi Linnavalitsuse 29.07.2015 taotluse nr 2-7/3818 alusel.

  § 2.  Õppetasude arvestus toimub huvikoolide õppeperioodil 9 kuu eest. Õppetasu ei arvestata juunikuu, juulikuu ega augustikuu eest.

  § 3.  Tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavalitsuse 26.11.2012 määrus nr 31 „Viljandi linna huvikoolide õppetasude kinnitamine“.

  § 4.  Tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavalitsuse 31.05.2010 määrus nr 19 „Viljandi Kunstikooli õppetasude ja tasuliste teenuste hindade kinnitamine“ § 1.

  Ando Kiviberg
  Linnapea

  Marko Kotsar
  Jurist linnasekretäri ülesannetes